ตารางการจองใช้ยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ศูนย์บริการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจอง (pending) | กลับไปยังเว็บหลักคณะ

เลือกประเภทงานจอง และมุมมองเริ่มต้นที่ต้องการ
มุมมองแบบ / ประเภทตาราง
ยานพาหนะ

อาคารและสถานที่

รายวัน
ตารางการจองใช้ยานพาหนะ มุมมองแบบรายวัน ตารางการจองใช้อาคารและสถานที่ มุมมองแบบรายวัน

รายสัปดาห์
ตารางการจองใช้ยานพาหนะ มุมมองแบบรายสัปดาห์ ตารางการจองใช้อาคารและสถานที่ มุมมองแบบรายสัปดาห์

รายเดือน
ตารางการจองใช้ยานพาหนะ มุมมองแบบรายเดือน ตารางการจองใช้อาคารและสถานที่ มุมมองแบบรายเดือน

ออกรายงาน (ต้องล็อกอิน)
ออกรายงานการจองใช้ยานพาหนะ (ต้องล็อกอิน) ออกรายงานการจองใช้อาคารและสถานที่ (ต้องล็อกอิน)